David in de spelonk van Adullam

Koning David is een type van onze Heer en Heiland, de Here Jezus Christus. David werd door God vanuit een vernederde positie geroepen en in die Kracht en dat vertrouwen verrichtte David heldendaden. Hij werd wel tot een verworpene, een zwerver, die buiten de legerplaats een veilige plaats vond en geduldig moest wachten op de tijd dat God de belofte van koningschap, erfenis en “nageslacht” zou vervullen.

De veilige plaats was de “spelonk van Adullam”. Daar verzamelden zich degenen die een schuldeiser hadden of die bedroefd waren. David werd overste over een bonte verzameling uitgestotenen uit de maatschappij. Zij vertrouwden erop dat David hun bescherming zou geven en recht zou doen. Zij geloofden dat hij koning over heel Israël zou worden. Daarmee staat deze geschiedenis model voor wat nu is en wat nog komen gaat.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

(1 Samuël 22: 1,2) Toen ging David van daar, en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het, en het ganse huis zijns vaders, en kwamen derwaarts tot hem af. (2) En tot hem vergaderde alle man, die benauwd was, en alle man, die een schuldeiser had, en alle man, wiens ziel bitterlijk bedroefd was, en hij werd tot overste over hen; zodat bij hem waren omtrent vierhonderd mannen.