Inhoud

Door: J.A. Gutman

De synoptische evangeliën

De koning wordt voorgesteld

De eerste levensjaren van Jezus

Het Koninkrijk wordt geproclameerd

De redevoeringen van Jezus I

De redevoeringen van Jezus II

De macht van de koning

De tegenstand tegen Jezus neemt toe

Genezingen

Overdracht van de macht

De verwerping van de Koning

De verwerping door de Farizeeën

De gelijkenissen

Voortgaande verwerping

Openbaring in verband met de verwerping

Onderwijs in verband met de verwerping

Verwerping en lijden door de Koning

De koning verwerpt het volk

De profetieën over Jezus’ wederkomst I

De profetieën over Jezus’ wederkomst II