Handelingen

Handelingen der apostelen

Handelingen 28:28

Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen.

Het is de apostel Petrus gegeven om ná de opstanding van de Here Jezus, en zijn duidelijk beschreven hemelvaart, vrijuit te spreken over het Evangelie Gods. Namelijk over het aanbreken van het Nieuwe Verbond en een nieuwe schepping. Die begon bij de opstanding van de Here Jezus. De apostelen in “Handelingen der apostelen” waren persoonlijk getuige van deze belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

Evangelie gelijktijdig bestemd voor Joden en heidenen

Dit Evangelie van het Koninkrijk Gods, dit onvergankelijke nieuwe leven, is vanaf het allereerste moment gelijktijdig bestemd voor zowel heidenen als Joden. Dat leert Petrus al in het begin van Handelingen. Maar met nadruk worden de 2 stammen, onder de naam “Juda”, gevraagd om wat gebeurd is omtrent Jezus, en geschreven stond in de “wet en de profeten”, onder ogen te zien. Het is een voortdurende oproep om eindelijk te vertrouwen op de Naam van Degene die men voorheen verworpen heeft.

Het Joodse volk wil niet horen

Tot hoofdstuk 21 wordt steeds aan de Joden gevraagd om tot geloof te komen. Als volk, op regeringsniveau. De Joden zouden de opgestane en aangekondigde Here Jezus Christus aanvaarden als Verlosser. En dus als Messias en Koning van het Koninkrijk der hemelen. Daarna gaat de prediking vooral naar de overheden en de “heidenen” uit de 10 stammen. Die laatsten reageren welwillend. Het verharde Joodse volk wil niet horen, ondanks alle tekenen (wonderen) en vervulling van oudtestamentische profetieën. Men wil opzichtig niet luisteren naar Petrus. Of naar Stefanus, die de geschiedenis van Israël samenvat. Net als de Here Jezus, moet hij dat met de dood bekopen.

Paulus, de “heidense apostel”

En dan verschijnt Paulus, de Benjaminiet, ten tonele. Overal gaat hij als eerste naar de Joden in de verstrooiing om te vertellen dat de zaligheid, het Koninkrijk van Christus, alreeds domicilie gekregen had bij de heidenen, speciaal bij de 10 stammen Israëls. Wat deze “heidense apostel” allemaal meemaakt is gewoon heel spannend. Dat Paulus dit allemaal overleeft… Dat kan niet anders zijn dan door de bescherming van de Heer Zelf. Met als prachtig, en ook voor ons aanmoedigend, sluitstuk in hoofdstuk 27, dat eveneens boordevol typologie zit. 

De zaligheid naar de 10 stammen Israëls

Handelingen is een fascinerende geschiedenis over het Evangelie, dat eerst gepredikt wordt in Jeruzalem, maar uiteindelijk terecht komt in Rome, bij de officiële vertegenwoordiger van de 10 stammen. De ijverige bijbelstudent, op zoek naar de Waarheid en naar Gods Plan, vindt in Handelingen de parels die de Heer in Zijn Woord gestopt heeft. Er zit enorm veel vervat in de vaak zeer gedetailleerde geschiedenissen.

Het hoofdthema dat Petrus, Stefanus, Filippus en vooral Paulus keer op keer laten zien, is dat de zaligheid van de 2 stammen naar de 10 stammen is gegaan. Niet pas aan het eind van Handelingen, in hoofdstuk 28, maar al vóór Handelingen 1 vers 1.

Bonusmateriaal: Handelingen 29

Aan deze studie is het apocriefe hoofdstuk Handelingen 29 toegevoegd.