Het eerstgeboorterecht

In deze Bijbelstudie staat het Eerstgeboorterecht centraal. Het is een begrip dat door de gehele Bijbel een belangrijke rol speelt. Wij zijn vaak geneigd dit begrip te zien als een lijn van afstamming, maar het gaat er in wezen om Wie uiteindelijk de Erfgenaam van een nieuwe schepping zou worden. Zowel koningschap, priesterschap en eerstgeboorterecht vinden hun uiteindelijke vervulling in onze Here Jezus Christus.

Bovendien wordt er uitgelegd hoe wij als Gemeente van eerstgeborenen deel zouden hebben aan dat koningschap en priesterschap. Hoe het kan dat het Eerstgeboorterecht zowel in het Oude Testament aan Israël als in het Nieuwe Testament aan de Gemeente wordt beloofd en hoe dit zijn vervulling krijgt, wordt evenzo in deze Bijbelstudie behandeld.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

(Deuteronomium 21:15-17) Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde, en een gehate; en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn; (16) Zo zal het geschieden, ten dage als hij zijn zonen zal doen erven wat hij heeft, dat hij niet zal vermogen de eerstgeboorte te geven aan den zoon der beminde, voor het aangezicht van den zoon der gehate, die de eerstgeborene is. (17) Maar den eerstgeborene, den zoon der gehate, zal hij kennen, gevende hem het dubbele deel van alles, wat bij hem zal worden gevonden; want hij is het beginsel zijner kracht, het recht der eerstgeboorte is het zijne.