In het Licht wandelen

Echte blijdschap vinden wij in de bestudering van Gods Woord: de Bijbel. Wij danken God ervoor dat het Evangelie opgeschreven is en voor ons altijd en overal toegankelijk is. Bijvoorbeeld over de waarheid van het Licht. Gelovigen wandelen in het Licht en daarmee is er sprake van gemeenschap die door God Zelf tot stand is gebracht. hier komt de tekst

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

Daardoor kunnen gelovigen gemeenschap met elkaar hebben, want er is niets wat hen scheidt. (Romeinen 8 : 38, 39) Dit is een gemeenschap die niet door de gelovigen tot stand gebracht is. Daarom kunnen zij die gemeenschap evenmin ongedaan maken. De Heer heeft Zijn hemelse Vader (niet ons!) om die gemeenschap gevraagd. (Johannes 17 : 21) Zijn gebed is uiteraard verhoord en ook dat zou ons vervullen met grote blijdschap.

1 Johannes 1:4, 5, 7
4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.
5 En dit is de verkondiging die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.