Het offer van Christus 2

In de bijbel worden begrippen en termen gebruikt waarvan uit wordt gegaan dat iedereen weet wat ze betekenen. Toch is dat vaak zeker niet het geval. Wat is nu ‘wedergeboorte’ precies, wat is ‘Het Evangelie’ eigenlijk en wat is de achtergrond van de Grote Verzoendag.

We proberen met deze Podcast, kort en bondig een aantal van deze begrippen te verklaren. Wij zijn onze broeder Barth dankbaar voor het mogen gebruiken van zijn teksten die de basis vormen van deze podcast. De originele tekst is te vinden op Vlichthus.nl

De Schriftplaatsen die geciteerd worden, komen uit de Statenvertaling. We gebruiken de Statenvertaling omdat er, naar onze mening voor Bijbelstudie geen betere Nederlandse vertaling is.

De muziek bij deze podcast is geschreven en uitgevoerd door: JAG Andrew

De begrippen verklaard
De begrippen verklaard
Het offer van Christus 2
Loading
/