7 + 33

David regeerde veertig jaar. Deze periode wordt onderverdeeld in 7 + 33 jaar. 7 jaar regeerde David in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. Aanvankelijk was David koning te Hebron. Na zeven jaar vroegen de mannen van Juda aan David of hij ook over hen koning wilde zijn.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

De verdeling van een tijdsperiode in 7 + 33 komt vaker voor in de Bijbel. Deze Bijbelstudie laat zien waar dat het geval is. 7 plus 33

De “7” is een aanduiding van de zeven jaar van de zeventigste week van Daniël 9. Die start direct na de “opname” van de Gemeente. Deze zeven jaar zijn de eerste zeven jaar van de volgende (zesde) bedeling.

Aan het einde van de zeventigste week is de zesde bedeling niet afgelopen. Na de zeventigste week volgt er een korte periode (half jaar), waarin de 144.000 Israëlieten verzegeld zullen worden. Zij verkondigen het evangelie in de wereld in de periode van de “33”. Dit getal staat voor de 33 jaar tussen de zeventigste week en het aanbreken van het koninkrijk.

Bij de aanvang van het koninkrijk zullen er alleen nog gelovigen zijn en is satan gebonden.

(1 Koningen 2:11) De dagen nu, die David geregeerd heeft over Israël, zijn veertig jaren; zeven jaren heeft hij geregeerd in Hebron, en in Jeruzalem heeft hij drie en dertig jaren geregeerd.