Bijbels Panorama

Van “de wereld die toen was” (2 Petrus 3 : 6) en “In den beginne schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1 : 1) tot aan de “nieuwe hemel en aarde” (Openbaring 21 : 1) heeft God Zijn Heilsplan vastgelegd in Zijn Woord.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

De Bijbel toont ons het panorama van de gebeurtenissen die achter, danwel voor ons liggen.

Zonder goed inzicht in de bedelingen en in de positie, geschiedenis en toekomst van het volk Israël maar ook van de Gemeente, is gedegen Bijbelstudie niet mogelijk. Deze uitgave is een uitstekend hulpmiddel om de grote lijnen van Gods Heilsplan snel en overzichtelijk in beeld te brengen. Het is een basis voor het “Schrift met Schrift” vergelijken en het “recht snijden van het Woord der Waarheid (2 Timótheüs 2 : 15).