Het Bijbels wereldbeeld

De aarde is géén planeet en draait niet om de zon. Wat zegt de Schepper van hemelen en aarde er Zelf over? Deze bijbelstudie maakt duidelijk wat het Bijbels wereldbeeld is. Er zijn helaas maar weinig mensen op de hoogte van het Bijbels wereldbeeld.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

Dit komt in de eerste plaats doordat er weinig publiciteit aan wordt gegeven. Uiteraard is het veel belangrijker om mensen met het evangelie te bereiken, opdat zij eeuwig leven mogen ontvangen. Wanneer mensen tot geloof gekomen zijn, is het van groter belang dat ze Christus en Zijn werk met betrekking tot de nieuwe schepping leren kennen.

Het Bijbelse beeld van de oude schepping is in het licht van de eeuwigheid van ondergeschikt belang. In de Schrift staat Gods heilsplan centraal, uitgevoerd door de Here Jezus Christus en verband houdend met de nieuwe schepping. Het is echter ook waar dat alle Bijbelse waarheden door het Bijbelse beeld van de schepping bevestigd en geïllustreerd worden. Het kennen van dit Bijbels wereldbeeld is derhalve zeer aan te bevelen voor een goed verstaan van de Schriften.