De 10 stammen en de Gemeente

Het Nieuwe Verbond zou aanbreken, maar niet in de eerste plaats voor wie het het eerst verkondigd werd, de Joden (Juda), maar voor het andere deel van het volk Israël. Voor de 10 stammen, waarvan de meesten denken dat ze definitief geoordeeld en zoekgeraakt zijn. Ze zijn er echter wel degelijk. Aan hen is het Evangelie gepredikt en zij hebben het als eerste aanvaard.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

De Gemeente uit deze bedeling vindt zelfs Haar oorsprong in de 10 stammen, zo is de conclusie uit de Schrift. Voor die conclusie moet er wel gezocht worden, maar dan is een duidelijke connectie tussen de 10 stammen en de Gemeente goed te vinden in de Bijbel. Dan blijkt ook dat het Joodse volk niet de eerste erfgenaam van de titel Israël is. Die behoort toe aan óf alle 12 stammen of aan de 10, met Jozef aan het hoofd. Dit is geheel in overeenstemming met de beloften in de Bijbel en het eerstgeboorterecht dat op Efraïm overging.

Deze uitgave bevestigt de gedachte dat Bijbelstudie vooral bestaat uit zeer goed lezen om de juiste verbanden te kunnen leggen. Vooral als het om zaken gaat die te maken hebben met dé Verborgenheid, de Gemeente. De zeer bekende woorden van Paulus over het ongeloof en het geloof van Israël hebben daarom veel meer in zich dan op het eerste gezicht lijkt.

Wie is dat volk dat geen volk was? Wie zijn meer specifiek de heidenen? Aan wie behoort eigenlijk de oorspronkelijke naam Israël toe? De antwoorden op deze vragen leiden ons telkens weer naar de 10 stammen.

Jeremia 31:31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;