Van Hermon tot Rode Zee

Van Hermon tot Rode Zee is een rijk van foto’s en illustraties voorziene Bijbelstudie en geeft een boeiend en wellicht onthullend zicht op dit gebied in het Midden Oosten.

En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven;

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

2 Petrus 2 : 6

De door Petrus genoemde steden Sodom en Gomorra maken deel uit van het gebied vanaf de berg Hermon in het noorden tot de Rode Zee in het zuiden van de huidige staat Israël. Ook delen van Egypte en Saoedi-Arabië horen daarbij. Als onderdeel van de Syrisch-Afrikaanse Slenk is er voor het gebied van Hermon tot Rode Zee al sinds Abraham een grote rol in Gods handelen weggelegd. Israëls uittocht uit Egypte en de lange weg om uiteindelijk over de Jordaan het beloofde land in te gaan, speelden zich hier af. De Here Jezus werd hier geboren, gedoopt, gekruisigd én stond glorieus op vanuit de dood. Sindsdien werkt de Heer aan de gelovigen die zijn toegevoegd aan Zijn Gemeente. Voor degenen die verkiezen zonder God te leven (= goddeloos; god-loos, zonder god) is Hij verborgen.

Monumenten in gebied van Hermon tot Rode Zee

Volgens Petrus zouden juist deze personen de genoemde steden als voorbeeld aanschouwen, om tot geloof te komen en zo bespaard te worden voor de toorn Gods, die nog in het verschiet ligt. Ook dan zal het gebied rond de Jordaan het middelpunt van Gods handelen zijn. Mede daarom zijn de diverse “monumenten” (niet alleen Sodom en Gomorra, die nu gewoon te bezoeken zijn) uit de oudheid door alles heen wonderbaarlijk bewaard gebleven. Deze rijk van foto’s en illustraties voorziene Bijbelstudie geeft een boeiend en wellicht onthullend zicht op het gebied van Hermon tot Rode Zee.

Wij zijn dankbaar dat de Heer ons zoveel informatie geeft over Zijn Plan, niet alleen in woord, maar ook in de bijbehorende “plaatjes”.