De Bijbelse tijdrekening

Wanneer we Matthéüs 24:36 en 1 Thessalonicenzen 5:1 met elkaar vergelijken lijkt het erop of ze elkaar tegenspreken. De ene tekst zegt dat niemand iets van een bepaalde datum af weet en de andere tekst zegt dat alles over de tijden en gelegenheden al bekend is bij gelovigen. 

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

Uit Bijbelstudie zal blijken dat zowel de eerste tekst als de tweede elkaar niet tegenspreken. Het vergt tijd en onderzoek om te weten hoe de Bijbelse tijdrekening in elkaar steekt. De Bijbel geeft niet primair jaartallen, wel gebeurtenissen en het gaat er vooral om hoe die gebeurtenissen met elkaar in verband staan. De volgorde ervan is dikwijls belangrijk. Chronologie is een bijkomstigheid, maar niettemin maakt het deel uit van het Woord van God. De bestudering ervan is een goede methode om de Bijbel en haar profetische waarheden met elkaar te vergelijken en te leren verstaan. Het kan helpen gebeurtenissen – waar mogelijk – een plaats te geven op de ons bekende kalender.

(Matthéüs 24:36) Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.

(1 Thessalonicenzen 5:1) Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.