Christus in de sterren

De twaalf sterrenbeelden, met elk drie “decanen”, vormen met elkaar een prachtige uitbeelding van Gods Heilsplan dat Hij in Christus uitwerkt. Het is een van de manieren waarop God zich openbaart.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

Naast schriftuur en creatuur, laat God via de sterrenhemel de mens niet in het ongewisse over Zijn werk en Zijn eer. Wij mogen Zijn Eeuwige Kracht en Goddelijkheid verstaan en doorzien, in een wereld die de ware betekenis van de sterrenbeelden al lang kwijt is. 

Waar de satan probeert de Waarheid van “het uitspansel” te verduisteren, mogen Waarheidslievenden het volle licht aanschouwen dat de sterren uitstralen. De sterren zijn zo in meer dan één opzicht een licht in de “duisternis”.

Laat u verrassen door het verhaal van Maagd tot Leeuw.

(Psalmen 19:1) Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (19:2) De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.