De rode vaars

Wat is er zo bijzonder aan? Waarom komt Paulus er in Hebreeën 9 op terug? Wat is de grotere betekenis van het offeren van de rode vaars en van de as die overblijft? In ieder geval wordt duidelijk dat gelovigen geen slecht geweten hoeven te hebben vanwege de aanraking met dode werken door ons aards lichaam.

Wij hebben namelijk een volmaakte (getrouw en barmhartig) Hogepriester, die bij God gesteld is in alle zaken die voor de mens te doen zijn. (Hebreeën 5) Hij reinigt ons! Dat is het evangelie voor iemand die nog tot de Heer moet komen, maar evenzo ook voor degene die met Hem gestorven, begraven en opgewekt is. Het gaat, zoals altijd, om geloven wat er door de Heer gezegd is en in de Schrift geschreven staat.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

(Hebreeën 9:13, 14) Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; (14) Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?