Twee opgewekte vrouwen

In dit Bijbelgedeelte lopen twee tekenen door elkaar heen. Zowel de opwekking van het dochtertje van Jaïrus als de genezing van een bloedvloeiende vrouw beelden herstel van vruchtbaarheid uit. De weg van de Here Jezus naar de opwekking van het meisje werd onderbroken door de genezing van een vrouw, die Hem van achteren en in het verborgene aanraakte in geloof. Beide tekenen wijzen op Gods handelen met de twee en de tien stammen. De zieke vrouw is een type van de tien stammen waaruit ná haar genezing de Gemeente van eerstelingen uit alle volkeren wordt gevormd. Zolang zijn de twee stammen, het aardse Israël dat uitgebeeld wordt door het dochtertje van Jaïrus, nog dood. Pas na de voltooing van de Gemeente wekt God ook het gelovig overblijfsel uit Israël alsnog tot leven.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

(Lukas 8:42-44) Want hij had een enige dochter, van omtrent twaalf jaren, en deze lag op haar sterven. En als Hij heenging, zo verdrongen Hem de scharen. (43) En een vrouw, die twaalf jaren lang den vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had; en van niemand had kunnen genezen worden, (44) Van achteren tot Hem komende, raakte den zoom Zijns kleeds aan; en terstond stelpte de vloed haars bloeds.