De twee beesten uit Openbaring 13

De twee beesten uit Openbaring 13. In Openbaring 13 is sprake van “het beest uit de zee” en “het beest uit de aarde”. Dit zijn twee verschillende figuren die naast elkaar in de toekomst een rol zullen spelen. Het eerste beest is een mens in biologische zin. Deze man zal het antichristelijke rijk oprichten en naar zich toe trekken. Daarin zal hij gesteund worden door het tweede beest. Hij ziet er uit als een mens; hij is de op aarde geworpen duivel in menselijke gedaante. Hij wordt “antichrist” en “valse profeet” genoemd. Hij is de eigenlijke machthebber en de grote wereldleraar die een filosofie predikt die gepaard gaat met tekenen en wonderen.

Vervolgens ontvangt het grootste deel van de dan levende mensheid zijn teken, namelijk het getal 666. Aan de ene kant wordt het antichristelijke rijk gebouwd met Babel als hoofdstad. Aan de andere kant wordt er een gelovig overblijfsel verzameld onder de echte Christus, Die Zijn Koninkrijk op aarde zal openbaren. Die twee rijken staan lijnrecht tegenover elkaar en moeten het samen uitvechten. Wij weten al wie er gaat winnen, want de twee beesten worden “levend geworpen in den poel des vuurs” (Openbaring 19 : 20) en God zal zijn alles en in allen.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

(Openbaring 13:1) En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering.

(Openbaring 13:11) En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.