Is de Gemeente hetzelfde als de kerk?

De Gemeente wordt ook wel het lichaam van Christus genoemd. Iedere gelovige is door geloof automatisch lid van dit lichaam en dus lid van de Gemeente. Aangezien er genoeg wedergeboren gelovige mensen zijn die niet lid van een kerk kunnen of willen zijn, moet geconcludeerd worden dat de Gemeente en de kerk twee verschillende dingen zijn.

De kerk, in welke vorm dan ook, is een georganiseerde groep gelovige en wordt ook wel plaatselijke gemeente genoemd. De Gemeente (met hoofdletter) bestaat uit alle wedergeboren christenen, van alle tijden en uit alle plaatsen. Deze Gemeente is geen door mensen, maar door God georganiseerde eenheid.