Vergeving

God heeft de mensheid vergeving geschonken, zonder daaraan eisen te verbinden. Zelfs het belijden van zonden is geen voorwaarde voor het krijgen ervan. Overigens betekent vergeving van God niet automatisch eeuwig leven. Die twee liggen wel in elkaars verlengde, maar zijn niet hetzelfde. Als je vergeving ontvangt is dit iets negatiefs: er wordt iets weggenomen. Je raakt iets kwijt, namelijk je schuld of zonde. Het ontvangen van het nieuwe leven is positief. Er komt iets in de plaats van het oude wanneer men Jezus Christus als zijn Verlosser aanvaardt. Het vergeven van zonden is aftrekken en het ontvangen van zaligheid is dus optellen.

Wie niet beseft wat hij zelf van God heeft ontvangen, vergeeft ook anderen veelal niet. Maar anderen royaal en onvoorwaardelijk te vergeven, hoort bij de roeping van de gelovige. We zouden elkaar niet oordelen, maar uit genade leven en die ook doorgeven. Keer op keer.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

(Hebreeën 10:17) En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken.