De Genade

Het net sluit zich voor Israël. Het heil wordt van hun weggenomen en wordt gegeven aan de heidenen. De wet Jezus laat met de verhalen...

De gelijkenissen

De onfortuinlijke positie van Israël wordt in de verschillende verhalen en geschiedenissen beschreven en omschreven. De rijke jongeman Israël klampt zich zonder geloof vast aan...

Israël

God verkoos Israël. Het was daarmee Gods volk. Wat waren, naast de belofte dat uit het volk de Messias zou komen, de consequenties voor Israël?...

Twee lijnen

In de Bijbel ontstaan twee lijnen en die lijnen komen niet weer bij elkaar. God kiest één van de twee lijnen en volgt die. De...

De moeilijke weg

In het vorige hoofdstuk werd gezegd dat het thema van de Bijbel is: Gods plan om Zijn schepping die in verkeerde handen gevallen is, terug...

Kerk en geloof

“Ben je gelovig?” vroeg ik haar op de man af. Ze antwoordde met: “Nee, ik ga niet meer naar de kerk.” Het lijkt of die...

Voorwoord

Geloven in God, is geloven in iets wat niet direct zichtbaar is. En als je tot geloof komt is er niet opeens een God die...

Inhoud

Door: J.A. Gutman Voorwoord Kerk en Geloof De moeilijke weg Twee lijnen Israël De gelijkenissen De Genade