De macht van de koning

Het tonen van de macht (Mattheüs 8:1-9:34) Nadat Jezus zijn rede had beëindigd, daalde hij af van de berg gevolgd door een grote menigte mensen....

De eerste levensjaren van Jezus

Gebeurtenissen tijdens de eerste levensjaren van Jezus Het gehele tweede hoofdstuk van het Mattheüsevangelie vertelt gebeurtenissen die door de andere evangelisten zelfs niet worden genoemd....

Inhoud

Door: J.A. Gutman De synoptische evangeliën De koning wordt voorgesteld De eerste levensjaren van Jezus Het Koninkrijk wordt geproclameerd De redevoeringen van Jezus I De...