Voortgaande verwerping

(Mattheüs 13:53 – Mattheüs 16:12) Onderwijs via gelijkenissen Nadat Mattheüs de eerste groep van de gelijkenissen heeft beëindigd, volgt bij hem niet de mededeling dat...

De gelijkenissen

In het dertiende hoofdstuk van Mattheüs legt Jezus aan zijn discipelen de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen uit, Hij spreekt dan dingen uit die...

Genezingen

Het dochtertje van Jaïrus Terwijl Jezus nog bezig is zijn basisbeweringen omtrent het vasten te illustreren met gelijkenissen die het oude kleed en de oude...