De 12-jarige Jezus in de tempel

De Bijbel vertelt weinig over de opgroeiperiode van de Here Jezus. Wat we weten is dat Hij toenam in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Alles hierover staat in Lukas 2. De gebeurtenis van de 12-jarige Jezus in de tempel is de enige bekende gebeurtenis uit die periode. Toch schuilt hier een grote typologische waarheid achter.

Als Jozef en Maria Jezus kwijt zijn, gaat het om de scheiding tussen Jezus en Zijn aardse ouders. Die scheiding staat modelvoor of is een type van de vijfde bedeling. Het volk is haar Kind (eerstgeboren Zoon, Messias) kwijtgeraakt. In de vijfde bedeling wordt de Here Jezus gezocht. Na drie dagen zal het volk Hem terugvinden. Het volk zal de Heer terugvinden op de plaats waar Hij de hele tijd geweest is. Men had kunnen weten dat de Heer daar was, maar men heeft het niet willen geloven.

De PDF op deze pagina is een weergave van de studie die via Stichting Vlichthus te downloaden is. Er is via, Vlichthus.nl, ook een hardcopy van de studie te bestellen. Wij danken Vlichthus voor hun werk.

(Lukas 2: 40,42)
(40) En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem.
(42) En toen Hij twaalf jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van den feestdag;