Hoofdstuk 13

Paulus trekt uit het voorgaande conclusies De eerste vier hoofddelen van de Romeinenbrief bevatten het theoretische, het leerstellige gedeelte (hfdst. 1 t/m 8) en de...

Hoofdstuk 12

De val van Israël Met hoofdstuk 9 begint het vierde hoofddeel van de brief: de betekenis van de val van Israël. Uit het voorgaande zou...

Hoofdstuk 11

De wet van de Geest tegenover de wet van de zonde Aan het einde van Romeinen 2 stelde Paulus de besnijdenis naar het vlees tegenover...

Hoofdstuk 10

De werking der wet Evenals in 6:1 en 6:15 wordt in vs 7 weer een vraag gesteld met het doel het antwoord zelf te kunnen...

Hoofdstuk 9

Oude en nieuwe mens, allebei slaaf In vs 19 zegt Paulus dat hij hier spreekt als mens tegen mensen naar en volgens de oude natuur....

Hoofdstuk 8

Geen zondaar maar dienstknecht In Rom.6:15 komt nu logisch de vraag: als we niet onder de wet, maar onder de genade zijn, dan kunnen we...

Hoofdstuk 7

De positie van de gelovige Rom. 6 is het eerste van enige hoofdstukken, te weten 6, 7 en 8, die handelen over de positie van...

Hoofdstuk 6

De nieuwe status van de gelovige Het derde deel van de Brief aan de Romeinen begint bij 5:12. Dit deel loopt tot Rom.9 en behandelt...

Hoofdstuk 5

De kracht Gods tot behoud van iedere gelovige In het gedeelte over Romeinen 3 is gezegd dat Rom.3:21 tot 5:11 handelt over: rechtvaardiging voor God...

Romeinen 4

Abraham geloofde God Dat God de mens door geloof rechtvaardigt en niet door werken en dat Hij een God der Joden en der heidenen is...

Hoofdstuk 3

Tegenstellingen in de Gemeente van Rome De gemeente van Rome, die bestond uit christenen vanuit de Joden en de heidenen, heeft vanaf haar stichting sterk...

Hoofdstuk 2

God oordeelt rechtvaardig In dit gedeelte zegt Paulus dat zij die de dingen van Rom.1:28-32 doen, geen verontschuldiging hebben, want zij kunnen God en Zijn...